متن کامل نامهی صریح لاریجانی خطاب به شورای نگهبان

13. قانون پرداخت فوقالعاده سختی خدمت به ماموران زندانهای نیروهای مسلح شاهنشاهی – مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. اطلاق صدر بخشنامه مورد شکایت مبنی بر عدم شمول اثر ابطال مصوبات ذیربط توسط دیوان عدالت اداری بر پروندههای مالیاتی که حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی آنها قطعی شده است، در فرضی که مصوبات ذیربط به دلیل مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام ابطال شدهاند، خلاف شرع شناخته شد. 27. قانون اصلاح ماده ۴ قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به افسران و درجهداران و افراد شهربانی کل کشور – مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۸ تیر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. مدیر فناوری اطلاعات بورس در خصوص سامانه بومی معاملات گفت: این سامانه ظرفیت پردازش حدود ۲۴ هزار تراکنش در ثانیه روی یک نماد و زمان پردازش سفارشات ۴۸ میکرو ثانیه را دارد که نسبت به سامانههای مطرح جهانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

ویلیام برنز در این نشست همچنین درباره مذاکرات وین گفت: ایرانیها همچنان مذاکره را جدی نمیگیرند و البته خیلی زود معلوم خواهد شد که آنها چقدر جدی هستند. اما باید توجه داشت که بسیاری از مشاغل این بخش ناپایدار است و در واقع فصلی و مقطعی است.

هر چند این معرفی بهانه ای برای تازه شدن اختلافات کهنه حسن آیت با موسوی از بدو تاسیس حزب جمهوری اسلامی شد اما استناد به تاییدات و حمایت های آیت الله شهید بهشتی و دیگر رهبران حزب ، موسوی را سرانجام به باغ ملی رساند.

قانون سهیم کردن کارکنان شرکتهای وابسته به وزارت آب و برق در سرمایهگذاری و سود شرکتهای مزبور – مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۸ خرداد ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

قانون الحاق ماده ۴ مکرر به قانون تملک زمینها برای اجرای برنامههای شهرسازی مصوب سال ۱۳۳۹ – مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۷ مهر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۵ آبان ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون الحاق یک تبصره به ماده اول قانون تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها – مصوب ۱۴ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۸ دی ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 13. قانون عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری کره – مصوب ۲۷ مهر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۶ آبان ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 20. تبصره الحاقی به ماده ۲ آییننامه اجرایی موضوع مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۷ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک – مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳۱ فروردین ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

  • آمارها درباره پیشرفت مشارکت زنان چه میگوید؟
  • استانهای گیلان و مازندران هرکدام ۴ نماینده؛
  • انطباق قوانین
  • شانس حصول توافق در وین بالا رفته است
  • لواندوفسکی: نمیدانم چرا مسی به من رای نداد
  • تماس با ما

شرکت نفت ایران و ایتالیا(سیریپ) – مصوب ۱۹ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۲ دی ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. با توجه به وضعیت کرونایی و اقتصاد کشور، دولت باید در وصول درامدهای مالیاتی دقت بیشتری داشته باشد. قانون افزایش اعتبارات عمرانی برنامه چهارم – مصوب ۲۷ آذر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۸ دی ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 19. قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه گمرکی مربوط به وسائل رفاه مختص دریانوردان – مصوب ۱۱ آبان ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۰ آذر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

32. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی – مصوب ۲ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و۳۰ بهمن ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین دایر به اجازه افزایش سطح اعتبارات عمرانی سال ۱۳۴۸ – مصوب ۱۸ آذر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۸ مجلس سنا کمیسیون برنامه مجلسین – این قانون در تاریخ ۳ دی ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون تغییر اعتبارات فصول و بندهای برنامه عمرانی چهارم کشور – مصوب ۷ تیر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۳ خرداد ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 34. قانون اصلاح پارهای مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ و الحاق موادی به قانون مذکور – مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۹ اسفند ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

اما ظهور دولت های مستبدی که در آن نظام های سایسی ، قوانین اساسی را نیز زیر پا می گذاشتند موجب گردید تأسیس نهادی به عنوان پاسدار قانون اساسی و ضامن پایداری جمهوری ها ، احساس گردد .