سیر تا پیاز نهضت ملی مسکن

کنتاکتور یک قطعه ساده در تابلو برق صنعتی به شمار می رود. بررسی آمارهای حوزه مسکن در سال ۱۳۹۷ نشان می دهد، ۲۶ درصد خانوارهای شهری و ۵ درصد از خانوارهای روستایی اجاره نشین بودند و این در حالی است که در سال ۱۳۹۶، این درصدها به ترتیب ۲۵ درصد و ۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش تجارتنیوز، احمد اصغری مهرآبادی در نشست پیگیری اتمام و تحویل پروژههای مسکن مهر گفت: در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۵ هزار نفر از مجموع یک میلیون و ۱۸۹ هزار واحد مسکن مهر، یک میلیون و ۸۸ هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شده و تنها ۲۶ هزار واحد بلامعارض باقی مانده است.

در مدل بازپرداخت ۳۶ ماهه نیز اصل و سود وام با نرخ سود ۱۳ درصد مستهلک شده و رقم اقساط ماهانه آن برای وام ۵۰ میلیونی، ۱ میلیون و ۶۶۰ هزار، وام ۳۰ میلیونی ۹۹۶ هزار و ۴۲۹ و وام ۱۵ میلیونی ۴۹۸ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شده است.

در مدل بازپرداخت یک ساله، مستأجران در مدت این یک سال فقط سود تسهیلات معادل یک دوازدهم را پرداخت میکنند که مبلف اقساط ماهانه آن در تهران ۵۴۰ هزار، کلانشهرها ۳۲۰ هزار و سایر شهرها ۱۶۰ هزار تومان است؛ اصل وام در پایان یک سال به بانک بازگردانده میشود. رقم این وام در تهران ۵۰ میلیون، ۸ کلانشهر بالای یک میلیون نفر، ۳۰ میلیون و شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان با نرخ سود ۱۳ درصد است که در دو مدل با سررسید یک ساله و ۳ ساله به بانک عامل بازپرداخت میشود.

علمداری تصریح کرد: چنانچه سازندگانی طی دو سال واحدها را به اتمام برسانند، بازپرداخت تسهیلات نیز ۱۸ ساله خواهد شد که میزان اقساط نیز نسبت به آن کاهش دارد. از آن محل نیز در اختیار سازندگان قرار میگیرد تا پروژه را شروع و تمام کرده و تحویل متقاضیان بدهد. عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا شروع می شود و هر کس از عملیات اجرائی شکایتی داشته باشد (اعم از طرفین پرونده یا شخص ثالث) می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و مدارک استنادی به رئیس ثبت محل ارائه نماید و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی کرده و رأی صادر نماید.

براساس مواد 146و 147قانون اجرای احکام مدنی اعتراض ثالث اجرایی یعنی هر گاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی می تواند به دادگاه شکایت کند. در دعوای توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت، خواهان دعوا کسی است که مدعی می باشد عملیات اجرایی ثبت مخالف با سند مورد ادعای اوست و خوانده دعوا کسی است که دستور اجرایی اداره ثبت به نفع او صادر شده است.

قبل از آنکه وارد ماهیت دادخواست توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت شویم لازم است ابتدا با این دو مفهوم آشنا شویم.

از این اقدامات میتوان به مواردی همچون ابلاغ اجراییه و حتی تنظیم و اجرای سند نیز اشاره کرد. اسلامی با اشاره به طرح مجلس درخصوص ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی گفت: در هفتههای گذشته طرح دیگری برای بازار مسکن مطرح شد که مردم گمان کردند شاید آن طرح بهتری باشد اما در حال حاضر به طرح اقدام ملی مسکن اطمینان پیدا کردند و این جو آرامتر شده است. با این حال، تعدادی از اجزای سازنده هنوز در حال ساخت یا در حالت تعلیق هستند.

آمارها نشان میدهد قیمت فروش سیمان در حال حاضر نسبت به سال ۹۶ حدود ۵/ ۳ برابر شده است و میلگرد نیز با ۶/ ۷ برابر افزایش قیمت در این بازه زمانی همراه شده است. با تلاشهای پرسنل شرکت عمران و حمایت دولت، تاکنون 35 هزار واحد مسکن مهر در جدید پردیس افتتاح شده است که روزانه در حال تحویل به مالکان محترم است. وی درباره روند واریز وجه آورده اولیه، گفت: تاکنون حدود ۱۳۸ هزار نفر از واجدان شرایط و تایید شدگان پرونده تشکیل دادهاند و نیمی از آنها آورده اولیه را واریز کردهاند.اسلامی تاکید کرد: به همه مردم توصیه میکنم فرصت مسکن ملی را برای خانهدار شدن از دست ندهند.

رییسجمهور در خصوص برنامه دولت برای حل این مشکل، خاطر نشان کرد: برنامه ریزی دولت باید به گونهای باشد که زمین را بیارزش و ساختمان را با ارزش کند و در این راستا میتوان به هر خانواده ایرانی مقداری از زمینهای بلااستفاده را اجاره داد تا آنها بخشی از آن را ساخته و در بخش دیگری از آن باغ ایجاد کنند و اگر به 20 میلیون خانوار ایرانی 2 میلیون هکتار زمین اجاره بدهیم و اجازه ساخت سه طبقه را نیز به آن بدهیم، 60 میلیون خانواده ایرانی خانهدار خواهند شد.

پروانه اصلانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز روز گذشته اعلام کرد اگر برای کسانی که در طرح اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران ثبت نام کرده، اما پیامک تایید از سوی معاونت مسکن وزارت راه ارسال نشده است، به سامانه طرح اقدا ملی مراجعه و از وضعیت پرونده درخواست خود مطلع شوند. مدارک لازم برای انتقال مسکن مهر در شرکتهای عمران مسکن شامل، مدارک شناسایی خریدار و فروشنده، قرارداد و صورتجلسه انتخاب واحد، حضور همزمان خریدار و فروشنده برای انتقال الزامی است، مالکان دارای کارت قسط باید ابتدا برای انتقال تسهیلات به بانک مسکن مراجعه کنند.

رییسجمهور با بیان اینکه روحیه و فرهنگ تعاون پایه جهشها و حرکتهای بزرگ در میان یک ملت است، خاطر نشان کرد: باید روحیه تعاون را حفظ کنیم چرا که این موضوع ریشه در فرهنگ و آرمانهای کشورمان دارد. مثلا اگر طی حکمی زمین مصادره و به خواهان داده و دادگاه متوجه شود که زمینی با این مشخصات وجود ندارد، حکم توقف عملیات اجرایی را صادر میکند. توقیف تامینی عبارت از توقیفی است که برای حفظ حق خواهان یا محکوم له یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حق اشخاص ذینفع به عمل می آید و مدعی علیه یا محکوم علیه به طور موقت از تصرف در مال خود منع می شود تا در خصوص مورد، حکم صادر یا به جهتی قرار تأمین مرتفع شود، اما توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و پرداخت محکوم به توقیف می شود.

دستور توقیف عملیات اجرایی، قابل تجدیدنظر خواهی نمی باشد چرا که بصورت حکم یا قرار صادر نمی شود. در بهار امسال مجموعا پروانه ساخت برای ۱۰۲ هزار واحد مسکونی صادر شد. اگر این رقم در فصلهای بعد سال جاری هم تکرار شود وضعیت ساخت وساز در سال ۹۹ مشابه ۶ سال گذشته-از سال ۹۳ تا ۹۹- خواهد بود که به دلیل قرارگیری آمار کلی ساخت وساز کشوری حول و حوش ساخت متوسط سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، این بازار در شرایط رکودی قرار داشت.

از آنجا که بهطور متوسط کف عرضه جدید دربازار مسکن به منظور خروج از رکود ساختمانی در سال باید حول و حوش ۵۶۰ هزار واحد مسکونی باشد ساخت سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به معنای قرارگیری بازار مسکن در شرایط رکودی است. میلگرد، فولاد و آهنآلات ساختمانی و همچنین سیمان دو گروه از مصالح ساختمانی هستند که بنا بر اعلام انبوهسازان اگرچه ۱۰۰ درصد تولید داخل هستند اما با نوسانات نرخ ارز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و نرخ فروش آنها بهصورت لحظهای و روزانه تغییر میکند.

در گذشته نه چندان دور بسیاری از تابلوهای فرمان ماشین آلات صنعتی، برای كنترل پروسه های تولید از رله های الكترومكانیكی یا سیستمهای پنوماتیكی استفاده می كردند و اغلب با تركیب رله های متعدد و اتصال آنها به یكدیگر منطق كنترل ایجاد می گردید. این افزایش و جهش قیمت حتی در مصالحی که صفر تا ۱۰۰ آنها تولید داخل است مشاهده میشود.

تحقیقات میدانی از بازار ساخت وساز در مراکز این استانها که ۵ کلانشهر مهم کشور نیز محسوب میشوند و همچنین اظهارات مدیران ارشد جامعه انبوهسازی این کلانشهرها نشان میدهد در شرایط فعلی، به ترتیب نوسانات شدید نرخ ارز، تغییرات و رشد روزانه و حتی لحظهای قیمت مصالح وتجهیزات ساختمانی، افزایش قیمت زمین ونوسانات بازار سرمایه ۵ منبع اصلی ایجاد فشار بر سازندهها هستند.

در مثال فوق اگر فرض بر این بود که ملک به صورت رسمی به شخص (ج) منتقل شده است و تاریخ سند رسمی قبل از توقیف ملک توسط طلبکاران باشد، مطابق قانون ملک مزبور رفع توقیف می شود. بنابراین اگر قصد خرید خانه دارید یا به هر دلیلی میخواهید سرمایهگذاری کنید مسکن مهر پردیس نسبت به شهرهای جدید دیگر که در نزدیکی تهران واقع شدهاند منفعت بیشتری برایتان رقم خواهد زد.

وی افزود: تعاون به معنای همکاری متقابل است و اگر به نقطه ای برسیم که همه مردم نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت و همکاری متقابل داشته باشند، دیگر مشکلی در کشور باقی نخواهد ماند.

دماوند- نماینده مردم شهرستان های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی از تحویل سایت مسکن مهر «مهرآباد» رودهن به شهرداری این شهر خبر داد. رییسجمهور از راهاندازی این طرح تا پایان سال در 10 تا 15 نقطه کشور خبر داد و گفت: این طرح موجب افزایش کیفیت زندگی، راحتی و آرامش در میان مردم میشود. رییسجمهور همچنین اظهار داشت: متاسفانه برخی افراد در کشورمان از شرایط غیرعالمانه و غیرعادلانه بهره برده و فضایی را در بازار مسکن ایجاد کرده اند که با افزایش قیمتها از شرایط نامنظم بازار سود ببرند.

رییسجمهور افزود: تعاونیها بستری برای شکوفایی توانمندیهای افرادی که به تنهایی فرصت شکوفایی نمییابند، ایجاد میکند. این پتانسیل رشد و امکان ایجاد مترو به ارزندگی زمینهای پردیس اشاره میکند.