رشد اقتصادی چیست و چه عواملی بر آن موثر است؟

حسین محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایکنا، بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران چالشهای بسیاری را تجربه کرده است، گفت: این چالشها تا حدودی سرعت رشد اقتصادی کشور را کُند کرده و اجازه نداده رویکردهای مثبت اقتصادی به درستی پیش برود. استاد دانشگاه با بیان اینکه حرکتهای پوپولیستی باعث شده ریشههای مشکلات اقتصادی مشاهده نشود، اظهار کرد: رویکردهای پوپولیستی تصمیمات سطحی و موقت را به دنبال دارد و همچنین این تصمیمات سطحی چالشها را به ابرچالش تبدیل میکند و در ادامه رنگ بحران به خود میگیرد. در یک کلام باید گفت نظام اقتصادی با رویکرد سیاسی دلیل اصلی مشکلات امروز است. محدودیتهای کرونایی بسیاری از کسب و کارها را با مشکلات اساسی رو به رو کرد و میزان رشد اقتصادی بهویژه در بخش خدمات را بهشدت پایین آورد.

  1. قطع خدمات و یا محدودیت دسترسی به صفحه کاربری
  2. امتناع از ارائهی خدمات آتی
  3. تحریم های مرتبط با کشتیرانی و کشتی سازی
  4. تحریم های مربوط به واردات فرآورده های پتروشیمی ایران
  5. ماده سوم: دوره آزمايشی رايگان استفاده از خدمات

رئیسی تاکید کرد: بدون تردید اگر شرکتهای بزرگ، بانکها، بخش خصوصی، و کارآفرینان فعال شوند میتوان سرمایه گذاریهای قابل توجهی در بخشهای مختلف انجام داده و مشکل تولید و اشتغال در کشور را برطرف کرد. جلسات مختلفی برای تصمیم گیری در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی داشتهایم و اکنون نیز در حال بررسی و کارشناسی هستیم تا کار با اتقان انجام شود. درواقع شیوه برخورد با تحریمها و نحوه بیاثر ساختنش مهم است تا اقتصاد کشور کمترین تأثیر را از تحریم بپذیرد، اما متأسفانه مسئولان ما بهویژه مسئولان میانی فقط شعار دادند و با وجود اینکه همه اینها گفتند تحریم بیتأثیر است، هیچ کاری برای ثبات و مبارزه با تحریم و مقاومسازی اقتصاد انجام ندادند؛ اقتصاد مقاومتی اجرا نشده و همچنان تصمیمات خلقالساعه گرفته میشود، رویکردها کارشناسیشده نیست، انتخاب مدیران و نظام مدیریتی کشور همچنان برمبنای روابط و رویکردهای سیاسی است.

در زمینه موانع اقتصادی چند عامل مهم وجود دارد که یکی از مهمترین آنها امنیت سرمایهگذاری است که ما امنیت بالای سرمایهگذاری بنا به دلایلی چون نرخ تورم و یا نوسانات و تلاطمات ارزی از آن برخوردار نیستیم. یک معجزه اقتصادی اتفاق افتاد، چون وقتی شروع کردیم به مهار تورم، همه به ما گفتند که تورمی که شما مهار میکنید، آن طرف با مسأله رشد چه کار میکنید، آنجا چه میشود؟

ما میتوانستیم با مسائل مختلف مانند تحریم بهتر برخورد کنیم. کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: آمریکا در تحریمهای ایران بازنده شده و مقاومت مردم در باخت آمریکا اثرگذار بوده است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تمرکز کمیسیون اقتصادی بر توانمندسازی اقتصادی فدراسیون فوتبال است، افزود:امیدوارم در این حوزه موفقیتهایی حاصل شود که خروجی آن ارتقاء توانمندیهای اقتصادی این فدراسیون باشد که حتی دیگر به منابع حق پخش نیازی نداشته باشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه این کمیسیون با رئیس بانک مرکزی برای بررسی سیاستهای پولی و ارزی کشور و برنامه بانک مرکزی جهت مدیریت آن خبر داد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در کشورمان متاسفانه نسبت مطالبات معوق بانکها بسیار بالا است و واقعیت این است که بسیاری از مشتریان بانکها تمایلی به بازپرداخت دیون خود ندارند و در ایران درصد مطالبات معوق نسبت به استانداردهای جهانی بسیار بالاتر است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور با اشاره به اینکه هدفگذاری دولت در بودجه ۱۴۰۱ برای رشد اقتصادی ۸ درصدی است، گفت: رشد اقتصادی بهعنوان یک ضرورت، نیازمند گروه و جریان پیشتازی است که با شجاعت و همت عالی بتواند آن را در کشور محقق سازد.

محمودی اصل اضافه کرد: مزیت سوم اقتصادی ایران در موقعیت سوقالجیشی آن نهفته شده است. محمودی اصل اضافه کرد: هنوز هستند افرادی که تحریمها را به نفع خود میبینند و منافع ملی برای آنها اهمیت ندارد، لذا ضروری است مدیران دلسوز و توانمند انتخاب شوند تا تصمیمات معقول اقتصادی اتخاذ شود. مشکلی در تامین ارز نداریم و چشمانداز بازارهای جهانی و قیمت نفت وضعیت بسیار خوبی است که موجب افزایش عرضه ارز شده است. بنابراین، ۸ میلیارد دلاری که برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده بود در ۶ ماهه ابتدای سال به پایان رسیده است و دولت جدید تصمیم به تغییر پرداخت یارانههای ارزی دارد. غلامرضا مرحبا ارز ترجیحی را منشا و مبدا فساد دانست.

وی تصریح کرد: یکی از راههای مهم دور زدن و خنثی کردن تحریمها، چنین اقدامات ماندگاری است و بنای دولت هم این است که برای خنثیسازی تحریمها، فعالیت و تلاش روزافزون را در دستور کار خود قرار دهد. عدم عضویت در سازمانهای جهانی مثل WTO و کنوانسیونهای بینالمللی از جمله عوامل مهم دیگری است که در عدم جذب سرمایه خارجی تاثیرگذار بوده است. این صندوق میتواند در جذب منابع محلی و صرف آن در رونقبخشیدن به تولید و توسعه محلی (استانها) نقش بسزایی ایفا کند.

چرا به مدل آسیبشناسی رشد میپردازیم و اهمیت آن چیست؟ معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در سال۹۴به سبب انتظارات به وجود آمده رشد اقتصادی مناسبی وجود داشت، گفت: این رقم در سال ۱۳۹۵ بدون در نظر گرفتن نفت به حدود ۸ درصد رسید ولی پس از آن به سبب تحریمها و کرونا منفی شد. دولت سیزدهم اهل معجزه نیست؛ اما پیشرفت متوازن را بر اساس فرصتها و مزیتهای هر شهرستان که در سند ملی آمایش آمده، پیگیری خواهد کرد؛ به عبارت دیگر نهتنها خبری از پولپاشی نیست بلکه منابع صندوق پیشرفت و عدالت که فقط بخشی از آن صندوق توسعه ملی تأمین میشود، اهرمی خواهد بود برای به حرکت درآوردن سرمایههای مردم در اقتصاد آن هم مبتنی بر سند ملی آمایش.