حواشی مصاحبه جنجالی احمدینژاد

من احساس میکنم تفکر آقای احمدینژاد بهصورت عمیق در مردم شکل گرفته است. اگر اساس فکری کسی تقابل بود وقتی که او در صحنه میبینید به اشتیاق غلبه و پیروزی میبینید، اما اگر در بیرون میدان باشند لابد به یأس مبتلا شده و احساس میکنند که پیروزی برای آنها نیست یا پایان عمر سیاسی آنها است یا فعلا کاری ازآنها برنمیآید. بایدن وقتی رییس جمهور آمریکا شد که ۷۸ ساله بود. اگرچه ماجرای بیسابقه رها شدن باد معده بایدن در دیدار اخیر با همسر پرنس چالز و برخی دیگر از اعضای خاندان سلطنتی انگلیس به سوژهای منحصر به فرد برای رسانههای تبدیل شده است، اما این نخستینبار نیست که رئیسجمهور ۷۹ساله آمریکا سوتی میدهد. اما سکوت احمدینژاد قهر نیست. اما اگر قهر سیاسی کرده، من قهر را روا نمیدانم. در بین مردم، آنهایی که هوادار هیچ جریانی نیستند و در بدنه سیاسی اصلاحطلبان و اصولگرایان گرایش به او زیاد است. این فکر، مردم و در بدنه جریانهای گوناگون سیاسی را متأثر کرده است. اگر بهاینجا رسیده که منازعه بیناصلاحطلبان و اصولگرایان بیمعنا و غلط است و اعلام بیطرفی میکند؛ این خیلی خوب است.

مرزبندی با جبهه پایداری و حامیان احمدینژاد از دلایل اعلام استقلال لاریجانی از اصولگرایان و اعلام بیطرفی ناطقنوری در انتخابات آتی تلقی میشود. چرا این اصولگرایان حاضر نیستند با جبهه پایداری و حامیان احمدینژاد تعریف شوند؟ او خاطرنشان کرد: اصول و رهنمودهای اساسی برای کار مشترک توسط کشورهای ما در معاهده حسن همجواری و همکاری دوستانه تعریف شده است که سال گذشته بیستمین سالگرد آن را جشن گرفتیم. گفتم از نظر من، این فکر احمدینژاد است و نگفتم او جریان سوم است. ثروتی: بودجه سال آینده باید واقعی باشد و عملکرد سال جاری را در نظر بگیرند و اگر میخواهند افزایش هزینهای داشته باشند بیش از 10 تا 15 درصد نباشد؛ چراکه اگر بیش از این باشد عدم تحقق و کسری بودجه رخ خواهد داد. من معتقدم در بحث عوارض نوسازی باید مصلحت شهر و مردم در نظر گرفته شود. جو بایدن متولد 20 نوامبر 1942 در شهر اسکرانتون پنسیلوانیا ، سیاستمدار آمریکایی است.

البته این بهمعنای پذیرش هرفکری نیست بلکه معتقد است که هر فکر سهمی از حقیقت دارند. او به صورت مطلق با ستم مقابله میکند و معتقد بههیچ قیدی نیست. شخصیت ناطقنوری ساخته شده و نمیشود با دو تا مخالفت او را تغییر داد. به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، این مقام ایرانی گفت که ادعاهای «بنیامین نتانیاهو» مشکوک است و او تلاش دارد از راههای مختلف در منطقه دست به بحرانآفرینی بزند. موانع ازدواج چند مورد کاملاً روشن است و استخراج شده است و در مقالات مختلف وجود دارد و مرکز پژوهشها هم چاپ کرده است؛ مثلاً نبود شغل، سربازی، طولانی شدن تحصیلات دانشگاهی و از این قبیل است؛ بنابراین اگر بخواهیم سن ازدواج کاهش یابد باید این موانع را برداریم که در شعارهای من وجود دارد و هم باید از تشکیل زندگی پشتیبانی کنیم. ظهره وند با بیان اینکه مسئله ما با غرب جوهری است، گفت: غرب جز مسئله قدرت مفهوم دیگری را نمیفهمد و زبان زبان قدرت است و اخلاقی در عرصه بین الملل وجود ندارد. مثلا فیلم “گوزن ها” که ساخته می شود، با اینکه به بالاها و مسببین اصلی نزده است اما همان زمان هم خیلی سر و صدا می کند.

البته ماجرای گلشیفته فراهانی با بازی در فیلم مجموعه دروغها شروع شد و بعد از این فیلم هم در مقطعی به ایران برگشت و مدتی بعد مهاجرت کرد. وی افزود: دولت در این مدت تلاش زیادی برای تهیه واکسن کرد. از سوی دیگر، این آمار در حالی مطرح شد که هنوز تعداد قابل توجهی از شهروندان آمریکایی واکسن نزده بودند. علیرضا خجسته پور درباره دیدار روحانی، ناطق نوری، باهنر، خاتمی و جهانگیری گفت: روحانی با باهنر به صورت دو نفره دیدار کردند اما خبر به شکلی منتشر شده که این دیدارها جمعی بوده اما به این صورت نیست. اینکه چهکسی بماند، برود، خوشش بیاید یا نه حرفش را میزند و حاضر نیست که بهخاطر ملاحظات افراد، از مقابله با ستم و اجحاف کوتاه بیاید؛ اما با آغوش باز از افکار استقبال میکند. منابع مالی این را هم دیده ایم، چون برخی سمپاشی در این خصوص کردند، قدری توضیح بدهم بد نیست. خیر به این دلیل گفتند منحرف است که حاضر نشد اسفندیار رحیممشایی را از خود دور کند.