اطلاعات کلی درباره ایالات متحده آمریکا- GO2TR

به گزارش رجانیوز؛ به نوشته یورونیوز، کاخ کرملین برای حفاظت از رئیس جمهور روسیه محدودیتهای سختگیرانهای وضع کرده و مقامات کشورها و افرادی که در تعامل نزدیک با پوتین قرار دارند باید تحت محدودیتهای خاصی قرار گیرند. ایمن ترافیک کالا به عنوان یک فروشگاه تجهیزات ایمنی اینترنتی با فروش پوتین سربازی نظامی و ایمنی سعی دارد علاوه بر فروش پوتین نظامی ایرانی از تولید داخل حمایت کند. آن طیفی که اصطلاحا به آنها روشنفکر می گوییم از این خوب استفاده کرد. آنها همچنین در مورد نگرانی های یکدیگر تبادل نظر کردند و برای ادامه ارتباطات توافق کردند. اینجانب ضمن تبریک این حماسه ملی به رهبر عزیزتر از جانم، مردم وفادار و صبور ایران اسلامی و نیز آیت الله رییسی منتخب گرامی ملت و تشکر از همه دست اندرکاران انتخابات، امیدوارم از هم اکنون، ثانیه ها و دقایق منتخبین خصوصا رییسجمهور منتخب با توکل بر خداوند متعال صرف تکمیل برنامه ریزی ها برای تشکیل دولتی قوی، فسادستیز، جوانگرا، تحولخواه، عدالت طلب و بر محور شایستگان و متوجه نسبت به محرومان جامعه شود و همه گروهها، افراد و موثرین اجتماعی و سیاسی کشور را به مساعدت، کمک و یاری به منتخب ملت فرا می خوانم.

واقعا دست ها باز شد، فیلم هایی ساخته شد و حرف های نویی مطرح گردید اما به مرور، اتفاقات دیگری افتاد. یک عده اصرار دارند حقوق مردم را ضایع کنند، بی عدالتی و ظلم کنند، ملتها را له کنند، این اقلیت، شیطان هستند اما در توده های مردم که هر کس سلیقه ای و فکر و ایده ای دارد، تفکیک کردن و صفر و صدی کردن و مقابل هم قرار دادن آدم ها کار شیطان است. یک عده خودی و یک عده غیرخودی شدند. یک مقدار فضا بسته شد، در بین هنرمندان چند دستگی ایجاد شد، یک عده انقلابی و یک عده غیرانقلابی شدند. مجری: دریافت من از فرمایشات جنابعالی این است که آنچه به عنوان ناراحتی شخصی هنرمندان از رفتار شاه نسبت به مردم به وجود آمد، شما آن را در یک سطح بالاتر دیدید و فرمودید که این ناراحتی شخصی نبوده و چون هنرمند در یک فضای بسته ای بوده و میخواسته این فضا را برای جامعه بازتر کند و خلاقیت داشته باشد، از این فرصت استفاده می کند برای اینکه فضای سیاسی ــ اجتماعی جامعه را بازتر کند و آن رفتار متعهدانه خود را نشان میدهد و این رفتار شخصی نیست.

دکتر احمدی نژاد: گفتم در ذهن برخی هست، بعد از انقلاب هم این ذهنیت در برخی افراد بود که اوایل انقلاب فرصت ظهور و بروز نداشت اما یکی دو سال که گذشت، وقتی فضای سیاسی یکنواخت شد، بعد از سال ۶۰ اینها فرصت پیدا کردند تا خیال خودشان را راحت کنند، فضا را ببندند، کنترل کنند و همه چیز شبیه آنها بشود. وی هجمه در فضای مجازی علیه سفر رئیسجمهور به روسیه را که طی روزهای گذشته توسط برخی وابستگان به یک طیف سیاسی خاص داخلی نیز به صورت برجسته دنبال میشد به دلیل نتایج خوب سفر عنوان کرد. را به سمع و نظر امریکا برساند و با موافقت او این کار را انجام دهد. تسلیم در برابر امر او. اثرات منفی نوشیدن الکل در خانوادههای بایدن و فینگن و در محله او باعث شد بایدن از کسانی شود که الکل نمینوشند. بالاخره اگر ما انتظار داشته باشیم که همه یکسان شوند، همه یکجور بیاندیشند و یکجور حرف بزنند، یکجور لباس بپوشند و از یک چیزی خوششان بیاید، این کار طاغوت ها و مشرکین است.

گفتند همه باید مثل ما بیاندیشند و سلایق باید مثل ما باشد. در نهایت همه میدانیم که عقلاً و شرعاً حفظ جان بر مناسک و آیین، مقدم است. برخی اینگونه خیال می کنند که اگر همه یکسان شدند، موفق یا پایدار هستند و جامعه رشد می کند. بخش های نظارتی مانند ارشاد و جاهایی که بر تولید فیلم نظارت می کنند. در بخش نظارت چند نفر می نشینند و کنترل می کنند. یک بخش مربوط به امور نظارتی و یک بخش هم مربوط به امور دخالتی است. ای کاش جامعه هنری ما با حفظ تفاوت ها، با حفظ تفاوت دیدگاه ها و سلایق، اینگونه روبهروی هم صف آرایی نمیکردند که به تضعیف هردو انجامید و فرصت هایی را از هر دو بخش گرفت. به نظر من از آن فرصت و از آن خطای راهبردی شاه، حسن استفاده شد تا آن ذهنیتی را که نسبت به مردم داشت، بیرون ریخت. را بزنید. اگر حاج قاسم بود چنین ایدهای را پیاده میکرد؟ شاید چند سالی هم اینگونه بود.